Vauva- ja perheuinti Vantaa
ja perheuinti Sipoo

Koko perhe yhdessä uimaan! Vauvauinti on perheen yhteinen harrastus ja leikkihetki, jossa lapsi on keskipisteenä. Toiminta ja eteneminen tapahtuu lapsen ehdoilla ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kouluttamien opettajien turvallisessa ohjauksessa.

Uinnin voi aloittaa, kun vauva painaa viisi kilogrammaa ja on kolmen kuukauden ikäinen. Mitään yläikärajaa aloittamiselle ei kuitenkaan ole!

Perheuinti tarkoittaa 1-6-vuotiaiden lasten, sekä mahdollisten pienempien sisarusten yhteistä uintituokiota. Perheuinnissa edetään leikinomaisesti alkeisuinnin periaatteita hyödyntäen. Etenemiseen vaikuttavat uimareiden ikä sekä oppimiseen liittyvät valmiudet. Yhteisten leikkien ja toimintatuokioiden lomassa, on mahdollisuus omatoimiseen leikkiin, välineiden kokeilemiseen sekä liikkumiseen vedessä.

Tervetuloa Rantakirpun vauva- ja perheuintiin!

 

Ota yhteyttä

Vauva- ja perheuintiryhmät 

Vesi tarjoaa lapselle erilaisia aistikokemuksia ja tunteita. Tutun aikuisen läheisyys sekä lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta. 

Hakunilan ja Tikkurilan vauva- ja perheuinnit sekä Sipoon perheuinnit jatkuvat syyskussa 2021 14.9.  alkaen.

 

Ingman Solbacka, Sipoo. Massbyntie 101, 01150 Söderkulla

Tikkurilan uimahalli, Vantaa. Läntinen Valkoisenlähteentie 50, 01300 Vantaa

 Hakunilan uimahalli, Sotungintie 17, 01200 Vantaa

Tiistai / Sipoo 17.8. alkaen

Kello 18.30 perheuinti 1-6 v (huom! vesi 28,5 asteista) TILAA

Perjantai / Sipoo 20.8. alkaen

Kello 18.30 perheuinti 1-6 v (huom! vesi 28,5 asteista) TÄYNNÄ

Lauantai / Tikkurila 21.8. alkaen

Kello 8.30 vauvauinti (3kk-1v) TÄYNNÄ

Kello 9.00 perheuinti (1-6-vuotiaat, mukaan saa tulla myös vauvaikäiset sisarukset) TÄYNNÄ

Kello 9.30 perheuinti (1-6-vuotiaat, mukaan saa tulla myös vauvaikäiset sisarukset) TÄYNNÄ

Sunnuntai / Hakunila 22.8. alkaen

Kello 8.30 vauvauinti (3kk-1v) TILAA

Kello 9.00 perheuinti (1-6-vuotiaat, mukaan saa tulla myös vauvaikäiset sisarukset) TILAA

Kello 9.30 perheuinti (1-6-vuotiaat, mukaan saa tulla myös vauvaikäiset sisarukset) TÄYNNÄ

 

Hinnasto:

Yksi uintikerta on 21 euroa, sisarkorotus on 3 euroa.

Sipoossa perheuinti 16 euroa / koko perhe. Huom! Vesi 28,5 asteista.

Minimisitoutumisaika ja samalla yksi laskutusväli on 1 kk.

Mahdolliset poissaolot voidaan korvata muissa samanlaisissa ryhmissä (Sipoo).

 

 

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Rantakirppu Oy (2638633-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Johanna Timonen
040 5171 276
johanna.timonen@rantakirppu.fi

Henkilörekisterin nimi

Rantakirppu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Rantakirppu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
johanna.timonen@rantakirppu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna